22/01/2014

ScienTICart

ScienTICartAquest és un projecte basat a partir dels diferents possibles escenaris de "l'escola del demà": la llengua anglesa i Internet amb les anomedades Eines Web 2.0 o 4.0 projectades tant  a afavorir el pensament científic com l'artístic-creatiu.

El treball té quatre diferents temes d'interès que s'entrellacen per a confluir en un mateix punt. L'Art Contemporani fusiona amb els continguts científics que el fonamenten, donen sentit a l'ús de les anomenades Noves Tecnologies (TIC i TAC) en una aula ordinària com també en l'aula virtual sobre la plataforma Moodle. La llengua vehicular ha estat la llengua anglesa i fem ús de la metodologia CLIL -Content and Language Integrated Learning- per introduir conceptes d'una àrea de coneixement en una altra llengua que no sigui la materna sempre a partir d'activitats pràctiques. 

L'experiència ha tingut una primera aplicació a l'Escola Sant Martí de Barcelona, centre de primària de nova creació al barri del Poblenou. De forma paral.lela , l'experiència també s'ha adaptat per a la formació de docents de l'ICE de la UAB.

03/01/2014

Eliott's Mum & Christmas activity

Eliott's Mum came to prepare a Christmas card with us.
We had a lot of fun!
 

Talking Point in English

We recorded our voices using this new devide: Talking Point
 That's cool!!!